Om

I vår blogg kan du läsa om vad som händer på estetiska programmet musik på Gislaveds gymnasium. Syftet med bloggen är att vi visar vad vi gör i skolan och i musiklivet i Gislaveds kommun. Vi samarbetar med Gislaveds musikskola och de flesta av våra elever spelar och sjunger på fritiden i orkestrar och grupper. Genom åren har många av esteteleverna gått vidare till musikhögskolor och högre musikutbildningar, men också till andra yrken, eftersom estetprogrammet är högskoleförberedande. Våra ledord är kvalitet och musikglädje.

Ansvariga för bloggen är Ann-Cathrine André och Krister Karlsson, båda lärare på estetiska programmet. Alla bilder är publicerade med godkännande av de medverkande. Fotograf anges och eleverna som är med på bild före 20180525 har godkänt detta enligt PUL (Personuppgiftslagen). Efter 20180525 hanterar vi bilder enligt gällande GDPR dataskyddsförordning, se nedan. Nuvarande och tidigare estetelever deltar aktivt i bloggen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen är en modernisering av tidigare Personuppgiftslagstiftning och ställer mer långtgående krav gällande behandling av personuppgifter. Syftet är att öka individens integritet och att dina personuppgifter ska ha ett bättre skydd mot missbruk, stöld och andra dataintrång. Personuppgifterna som hanteras på bloggen gislavedestetmusik.se behandlas enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att uppgifterna inte är tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt. Ytterligare information finns på Gislaveds kommuns hemsida gislaved.se

fil-2016-09-08-14-16-42